Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en De Online Onderneemster. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staat op de website en dit is de versie die geldig is.

Downloads kopen

De downloads van De Online Onderneemster zijn te koop via de “Bestel nu” knop bij de desbetreffende download. Door een download te kopen ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Aankoop annuleren

Een aankoop kan tot 14 dagen na bestelling geannuleerd worden. Een aankoop kan niet meer geannuleerd worden als de bevestiging e-mail met de download verstuurd is. Wil je een aankoop annuleren? Neem dan contact op via mail@deonlineonderneemster.nl.

Prijzen

Alle prijzen op deonlineonderneemster.nl worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief 21% btw. Prijzen kunnen tussentijds wijzigen, om welke reden dan ook.

Betaling

Bij de aankoop kun je kiezen voor betaling met IDeal / Bancontact / Sofort banking / Creditcard / vooraf overmaken / Apple Pay. De betalingen voor De Online Onderneemster worden uitgevoerd door Mollie. Facturen worden verzonden via Moneybird.

Betalingen die via facturering lopen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Indien na het verstrijken van deze termijn door De Online Onderneemster nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke.

Rechten van het afwijzen van klant

De Online Onderneemster heeft ten allen tijde het recht een B2B klant te weigeren. Jouw aanvraag wordt afgewezen en je ontvangt zsm je betaalde abonnementsgeld retour.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen van De Online Onderneemster berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de website deonlineonderneemster.nl is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de website is verboden, tenzij ik hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heb gegeven.

Aansprakelijkheid

De Online Onderneemster is niet aansprakelijk voor:

  • Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in de verstrekte (tekst- en beeld- ) materialen.
  • Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.

De Online Onderneemster is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
De eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen levering van een download.

Aansprakelijkheid van De Online Onderneemster voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

Klachten

Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar mail@deonlineonderneemster.nl. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om in de EU klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Overmacht

Onder overmacht vallen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Online Onderneemster geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben de overeengekomen verplichtingen binnen afgesproken termijn na te komen. Ik kan gedurende de periode dat de overmacht duurt mijn verplichtingen uit de overeenkomst, in overleg, uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn DE Online Onderneemster en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Contact

De Online Onderneemster is onderdeel van Jouw technische coach en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57068828. Het btw nummer van Jouw technische coach is op te vragen (in verband met mogelijke fraude benoem ik deze niet meer rechtstreeks op mijn website). Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: mail@deonlineonderneemster.nl of schriftelijk via:

De Online Onderneemster
Spadestraat 42
4818 EL Breda

De Online Onderneemster is telefonisch bereikbaar via 076 514 4685.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 6 september 2019.